Gerelateerde Projecten

CO2 prestatieladder

Het beperken van de uitstoot van CO2 wordt steeds belangrijker. Om de CO2uitstoot van  Kraaijeveld inzichtelijk te maken en te reduceren heeft Kraaijeveld zich gecertificeerd voor de CO2- prestatieladder.

Wat is de CO2 prestatieladder:
De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. (bron: www.skao.nl)

De documenten zoals vermeld op deze pagina geven een inzicht in CO2 uitstoot van Kraaijeveld.