Gerelateerde Projecten

Funderingstechnieken

Het fundament is de basis van ieder project. Door inzet van het juiste materieel en de ervaring en deskundigheid van haar medewerkers is N. Kraaijeveld in staat om duurzame en verantwoorde fundatie te realiseren, zowel op het land als onder de waterlijn.

De afdeling engineering beoordeelt ieder constructief ontwerp dat binnenkomt op onvoorziene risico’s of juist overdimensionering. Bijzonderheden worden met de opdrachtgever besproken, waarbij gezocht wordt naar voor innovatieve oplossingen. Het doel is om het uiterste uit de techniek te halen.

Voor de opbouw van een fundering kan gebruik gemaakt worden van o.a. buispalen, combiwanden, damwanden, betonnen palen en verankering. Zo is er voor ieder project een passende oplossing.  Met als resultaat een nieuwe steiger, kade of remmingswerk.

IJzendoorn, uitwijkhaven

Kraaijeveld heeft een uniek ontwerp gemaakt voor het verlengen van bestaande afmeerplaatsen in de uitwijkhaven IJzendoorn en het aanbrengen van afloopvoorzieningen. Het wisselende waterniveau in de Waal was hierbij van grote invloed op de mogelijkheden.

Omdat het bestaande ontwerp niet binnen het beschikbare budget gerealiseerd kon worden, heeft Kraaijeveld de functionele wensen geanalyseerd en de oplossing sterk vereenvoudigd. De gewenste functionaliteiten bleven gewaarborgd, en het beschikbare budget werd verantwoord ingezet.