Gerelateerde Projecten

Integrale aanpak

De constructieve waterbouw bestaat in grote lijnen uit vier vakdisciplines: Maritieme staalbouw, Civiele betonbouw, Bagger-, kust- & oeverwerk en Funderingstechniek. Kraaijeveld heeft alles in huis om ieder waterbouwkundig project van A tot Z te verzorgen. Door haar integrale aanpak neemt zij haar opdrachtgevers en eventuele ingenieursbureaus veel werk uit handen.

Voldoende adequaat equipment èn know-how is aanwezig om het gehele traject vanaf het concept tot oplevering en onderhoud, volledig in eigen beheer uit te voeren.

Conceptontwikkeling: (constructieve)ontwerpwerkzaamheden, werkvoorbereiding inclusief vergunningstrajecten, uitvoering en onderhoud. Ondersteunt door contractmanagement en in nauw overleg met de belanghebbenden.

Doordat een vast team intensief betrokken is bij een project, wordt de persoonlijke betrokkenheid versterkt. Zo heeft u één vast aanspreekpunt tijdens het werk en brengt deze alle disciplines die nodig zijn bij elkaar.
 

Groningen, Eemshaven

Groningen Seaports ontwikkelt de Eemshaven tot een moderne haven, teneinde het logistieke knooppunt in de vaarroutes van Noordwest Europa te worden.

Kraaijeveld heeft hieraan een bijdrage geleverd door de kademuur voor de Julianahaven fase 3 en later fase 4 te bouwen. Wanneer de diepzeekade gereed is zal hij 820 meter lang zijn, een kerende hoogte hebben van 21 meter en circa 7.500 m3 beton bevatten. Tevens werd de haven op diepte gebaggerd.