Gerelateerde Projecten

Survey

De afdeling survey is onderverdeeld in landmeetkunde en hydrografie. Ervaren specialisten brengen de omgeving van projecten in kaart met behulp van de modernste apparatuur en technologie.

Zij vormen de schakel tussen het ontwerp en de praktijk. De eigen survey medewerkers dragen zorg voor een juiste maatvoering en het verzorgen van de gewenste registraties.

Hydrografie
Een hydrograaf visualiseert de waterbodem. Met behulp van de peilboot wordt de waterbodem in kaart gebracht. Aan de hand van multibeam-peilingen wordt een 3D-model gecreëerd van de huidige situatie en vergeleken met de gewenste situatie. Het 3D-model kan ingelezen worden in de computer van het baggermaterieel om de werkzaamheden beheerst uit te voeren. Middels (interim) peilingen worden wijzigingen in de werksituatie geconstateerd en visueel gemaakt. Zo kan de juiste gebruikersinformatie continue, snel en effectief gerealiseerd worden, waardoor de snelheid in het project gewaarborgd blijft.

Landmeetkunde
De afdeling landmeetkunde heeft de verantwoording voor het positioneren en maatvoeren op de projecten. Door de ondersteunende en controlerende functie tussen de engineering en de uitvoering ontstaat waarborging van kwaliteit en toetsing van gestelde eisen.